Piloted Piston S40
  • 2 -way
• Vacuum to 300 psi
• Cv to 18.75
• Orifices to 1-1/8"
• Brass, Stainless Steel bodies
• Buna, Viton, Teflon seals
• 1/4" to 1-1/4" NPT portss